เอกสารประกอบการสอน โดย พระภาวนาพิศาลเมธี วิ.(ประเสริฐ มันตเสวี) โหลดฟรี

วิชา กรรมฐาน
ดาวโหลด

วิชา สติปัฏฐานภาวนา
ดาวโหลด
วิชา สมถภาวนา
ดาวโหลด
วิชา สัมมนาวิปัสสนา
ดาวโหลด

วิชา วิปัสสนาภาวนา
ดาวโหลด

คู่มือวิปัสสนาจารย์ฉบับลัดสั้น ๒๕๖๔
ดาวโหลด