เอกสารสำหรับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการปฏิบัติหน้าที่ได้ที่นี้

1. ตัวอย่างข้อสอบวัดผลปลายภาค ป.ตรี และ ป.บส.  (ไฟล์ Word)
2. ตัวอย่างข้อสอบวัดผลปลายภาค ป.ตรี และ ป.บส. (ไฟล์ PDF)