ศาลายาเกมส์

ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับกี่ฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 13
“มหาจุฬาศาลายาเกมส์”
ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


1. ใบส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมงานกีฬาสี มจร ครั้งที่ 13 โซนสี
2. ใบส่งรายชื่อนักกีฬาโซนสี….แยกชนิดกีฬา 2562
3. ตารางการแข่งขัน
กีฬา ศาลายาเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

ระเบียบการแข่งขันกีฬา

01 ระเบียบการแข่งขันฟุตบอล
02 ระเบียบการแข่งขันเปตอง
03 ระเบียบการแข่งขันวอลเลย์บอล
04 ระเบียบการแข่งแบดมินตัน
05 ระเบียบการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
06 ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ
07 ระเบียบการแข่งขันการัมบอร์ด
09 ระเบียบการแข่งขันแชร์บอล
10 ระเบียบการแข่งขันฟุตซอล

ตารางการแข่งขันกีฬา

00 สรุปตารางการแข่งขัน
01 ตารางการแข่งขันฟุตบอล
02 ตารางการแข่งขันเปตอง
03 ตารางแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
04-ตารางการแข่งขันเซปักตะกร้อ
05-ตารางเทเบิลเทนนิส
06 ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอล
07-ตารางการแข่งขันกรีฑา
08 ตารางการแข่งขันฟุตซอล
09 ตารางการแข่งขันแชร์บอล