วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล

0

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.30 น. ณวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม

About Author