พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตร 7 เดือน

0
[youtube]https://youtu.be/JSko6r2WYpU[/youtube]

About Author