โครงการส่งเสริมนักเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนา

0

พิธีมอบถวายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ Install ธรรมศึกษาตรี – โท – เอก โครงการส่งเสริมนักเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์ไทย ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับพรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2558 ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดและกำหนดด้านล่าง

About Author