เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

0

About Author