ส่ง รศ.เวทย์ บรรณกรกุล ไปศึกษาเพิ่มเติม ที่ประเทศอังกฤษ

0

ผู้บริหารคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม พร้อมใจกันไปส่งรองศาสตราจารย์เวทย์ บรรณกรกุล อาจารย์ประจำและรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ขึ้นเครื่องเพื่อไปศึกษาเพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษเป็นเวลา 1 ปี ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ วันที่ 5 กันยายน 2558 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ22161

 

About Author