ประกาศ ขยายระยะเวลาการรับสมัครพระภิกษุสามเณร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

0

📢📢ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

👉เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครพระภิกษุสามเณร และบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
✍️อ่านรายละเอียดประกาศได้ตามเอกสารแนบได้เลยครับ

About Author