ธีบำเพ็ญกุศลอาจริยบูชา “อุปสมมหาเถร” เรื่อง “พุทธโฆส ผลิตผลปรมาจารย์”

0

วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓
*************************************
เวลา ๑๐.๐๐ น
พระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เมตตาเป็นประธาน พิธีบำเพ็ญกุศลอาจริยบูชา “อุปสมมหาเถร” เรื่อง “พุทธโฆส ผลิตผลปรมาจารย์” และพิธีรับวุฒิบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ ( ป.บส ) รุ่นที่ ๑๕

 

เวลา ๑๕.๐๐ น.
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี“โครงการขยายที่ตั้งวิทยาเขต” ประจำวัน
โดย พระเทพสุวรรณเมธี,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

 

About Author