ขอเชิญร่วมทำบุญอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต

0

ขอเชิญร่วมทำบุญอุปถัมภ์โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต นักศึกษา และบุคลากรของวิทยาเขต ระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค. 62 ตามกำลังศรัทธ

About Author