พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณเมธี ได้เมตตาเยี่ยมนิสิตปฏิบัติธรรม

0

วันพุทธ ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
พระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ได้เมตตาเยี่ยมนิสิตปฏิบัติธรรม
———————————–
โครงการวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
***********************************************
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธ.ค. ๖๑
———————————————–
ณ ศูยน์ปฎิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา..

สังวาล เสริมแก้ว : ภาพ

About Author