อนุโมทนา พระนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

0

อนุโมทนา พระนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
***********************************************
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธ.ค. ๖๑
———————————————–
ณ ศูยน์ปฎิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา…

Ped Uthai Phoomparmarn : ภาพ

About Author