พระมหาโกมล กมโล,ผศ. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

0

พระมหาโกมล กมโล,ผศ. รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นประธานในพิธิเปิด
โครงการวิปัสสนากัมมัฎฐานนิสิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ ธ.ค. ๖๑
———————————————–
ณ ศูยน์ปฎิบัติธรรม “ธรรมโมลี” ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา..  Ped Uthai Phoomparmarn : ภาพ

About Author