ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

0

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑๒ รายการ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

About Author