ประชุมเตรียมงาน 30 ปีบาฬีศึกษาพุทธโฆส

0

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน 30 ปีบาฬีศึกษาพุทธโฆส ในชื่องาน “โครงการ ตึสวสฺสิกมาปนวฑฺฒนมหกมฺมํ” (งานฉลองสถาปนาการก่อตั้งครบรอบ 30 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ปี 2530 – 2560 โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณราม เป็นประธาน และมีตัวแทนศิษย์เก่าและปัจจุบันเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพระธรรมโมลี วันที่ 12 กันยายน 2560
DSC_6579DSC_6481DSC_6733DSC_6490DSC_6646DSC_6728DSC_6685DSC_6666DSC_6652DSC_6756DSC_6499DSC_6493DSC_6488DSC_6485DSC_6604

About Author