พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตร 7 เดือน

0

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ศ.ดร. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง, รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ร่วมกับพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม, อธิการบดี มจร. ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตร 7 เดือน (ก.ค.56-ก.พ.57) นิสิตสาขาวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิต (พธ.ม.) รุ่น 8 มจร.วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส 65 ท่าน พฤหัสฯ 27 ก.พ.57 ณ สำนักวิปัสสนามหาสีศาสนเยกต้า กรุงย่างกุ้ง เมียนม่าร์ ขอขอบคุณภาพจาก สมหมาย สุภาษิต

About Author