ปฐมนิเทศปฏิบัติวิปัสสนา 7 เดือน

0

พิธีปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (โครงการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา 7 เดือน) ณ ศาลาชินวงศ์สภา วัดพิชยญาติการาม แขวงบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพฯวันที่ 10 ก.ค.57 เวลา 09 น. โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานและให้โอวาท

About Author